HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 1. Tirsdag 1. Januar 1833.

ADSKILLIGT

   H
æld 2 Unzer Vingeist, 2 Drachmer reent Saltpeter, 1/2 ditto
pulveriseret Ammoniak i et 10 Tommer langt Glasrør af 8 Liniers
Vidde; -- og du har en Lufttyngdemaaler (Barometer).
   Uskikken aldrig at kunne gaae udenfor sin Dør uden strax
at bedække Hovedet -- Uskikken ikke at bedække Hovedet,
naar det bør bedækkes, kun let, men med tunge, varme eller
lodne Mysser -- Uskikken at holde sig for nær den gloende Ovn
-- Uskikken ofte ikke at bedække sig, naar Haaret er gjort vaadt
-- foruden utallige andre Uskikke (naar undtages den at tænke
eller -- skjøndt det langtfra altid er Eet -- at studere altformeget,
som i gamle Dage fik Skylden for mangt et Onde, som havde sit
Sted lavere nede end Panden) have fremført Hovedpine, der raser
saa i vore Dage, og især, siden de atter begyndte at belæsse
deres Haar med falske Krøller eller Halvparykker, hjemsøger
Qvinderne. Mod den have vi hørt følgende Raad: af ganske
friskt Oxekjød skjæres to runde Smaaskiver saa store som --
Kobberdanker, og lægges under stramt Bind, paa hver Tinding.
Efter nogle Timer, eller bedst efter Nattesøvn, tages de af. Da
ere Kjødskivene af Udseende som Beofsteeg, formedelst det de
have trukket i sig, og Pinen borte.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE