HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


VIDAR

(Indsendt.)

Statsborgeren 14. mars 1833.           E
r Vidars vanlige Logik
                 ubændig uforstaaelig:
           Pegasen som Janasen fik,
                 er da desmere taalig.


           Du Ase fra Valhalla drog:
                 det gik dig som de Fleste,
           Der reise meget, at dit Sprog
                 blev vildtydsk fordetmeste.           Du skrydende slog op din Dør.
                 Vi Asen mager saae der.
           Ak Stakkel, skal, saa Munchetør
                 Du Pidsk og Tidsler faae her?           Men tykkes haard dig denne Kost:
                 den blødet blier og blandet;
           Thi fra den Ianske Digterpost
                 igjennem dig gaaer Vandet.

Fenris.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE