HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.439  
FUNDNE SAGER I RAVNEKROGEN

(Indsendt).

Statsborgeren 6. febr. 1833.

   I Ravnekrogen er paa Veien mellem DHrr. Colluvies og Qvasi-
Demophilos funden en Pakke, hvorpaa staaer skrevet: "Planer
til Realisation af Ideen: Bring alle Oppositionsmænds politiske,
men især moralske Charakteer til at høre ilde, lad Fama udbrede
Skjændselsrygter, hvor Frihedssindet yttrer sig, og vi ville vinde
Spillet."
Pakken kan, mod en passende Douceur Naadigerindring,
faaes tilbage hos Jan Trompeur, i modsat Fald bekjendtgjøres
Pakkens Indhold.


   Brandpræfecteurens Forstand er funden i et Musehul. Han
anmodes om at lade denne, der er for liden til at tilhøre nogen
Anden, snarest muligt afhente hos Jesper Jespersen. Findeløn
forlanges ikke for en slig Bagatel.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE