HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833I ANLEDNING AF B. OG S.
Statsborgeren 6. nov. 1831.           F
orbryderne skal ikke meer
           Besvære Retterstanden,
           Hvis de fremdeles vil, som her,
           Ihjelslaae kun hinanden.
                       ecce qvam bonum! & c.
d.III,b.1,s.257  

           B . . . . . . Sl . . . . Dødsslag gier;
                      (See Følgen, som det haver!)
           B . . . . . . . een mindre blier,
           Men lige mange Slaver
                       ecce qvam bonum! & c.           Det første Gang er, som jeg troer,
           At Retten skal tilkjende
           En Mand den Plads, som han ved Mord
           Har vidst sig at tilvende.
                       ecce qvam bonum! & c.           Berøver Skurker end han Liv,
           Den Uret han ophæver,
           Ved at de i Superlativ
           Staae ei, imens han lever.
                       ecce qvam bonum! & c.           Desuden vil den gode Faer
           Vist leve meget længe;
           Han Hoved ei at miste har,
           Kan uden det ei hænge.
                       ecce qvam bonum! & c.           Men naar han engang taer herfra,
           (Det maa han dog for Fanden!)
           Man skrive paa hans Gravsteen da:
           Her hviler ei Forstanden.
                       ecce qvam bonum! & c.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE