HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833FÆDRELANDSSINDEDE FORENINGER

   Bogsamlingen i Søndre Oudalen grundlagdes 2den Pindsedag
1830 af imellem 20 og 30 Bønder, men bestaaer for Tiden af
henimod 300 No., hvoraf mange ere givne, samt benyttes af hen-
ved l00 Sambygdinger. Der finder en saadan Indretning Sted
ved denne Sognebogsamling, at en Afdeling deraf findes nedlagt
omtrent midt i hvert af Præstegjældets 3 Sogne, hvilke hvert
Fjerdingaar ombyttes.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE