HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 41. Tirsdag den 8de November 1831.

Var Englen ei fri, da i Himlen blev oprør.

[ANMERKNINGER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
17 MAI OG 4 NOVEMBER]

   Artikkelen, som må være skrevet før 4 november, ser slik ut:

         Den anden af de to politiske Aarets Dage (Bruno og Otto), som ligge 1 i
d.III,b.1,s.258   en forargerlig Strid med hinanden, nærmer sig nu. De ere virkelig i dobbelt
Henseende Brødre, og burde smukt forliges, -- men Otto har Uret, som vil
afdisputere sin Broder en soleklar Førstefødsels-Ret.
   Man kan ogsaa sige, at 17de Mai er Grundlovens Fødselsdag, og 4de Novbr,
dens Navnedag2. Da det nu aldrig har været Skik i Norge, at gjøre noget af
Navnedage, saa bør man jo ikke tage det ilde op, at Otto nyder saaliden Ære
her. Men at man i Sverige, hvor Navnedage glimre mere end selve Fødsels-
dagene heller ikke gjør noget Væsen af ham, det maatte man undres over, naar
man ikke vidste, at Otto var forevig svæltet ved det stockholmske 3 Blodbad


1
  tilbakeEller have lagt.

Best Anm.

2
  tilbakeVi troe, at 17de Mai er begge Dele.

Best. Anm.

3
  tilbakeSvenske Forfattere, f. E. Kellgren, nævne udtrykkelig den
4de Novbr. som Dagen, da Christian den Anden saaledes aarelod
Sverige for det onde Blod; men i andre Skrifter (ikke at regne
et elendigt Sammensmørje, betitlet "det christianiensiske Blod-
bad" som viste sig i en Nytaarsgave hertillands) nævnes den
8de Novbr. som Dagen.

Best. Anm.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE