HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.325  
LIGUEN
IMOD HENR. WERGELANDS OG SIFUL SIFADDAS
DIGTERÆRE
bestaaer af følgende herlige Karle:

Statsborgeren 29. april 1832

  
Biographiske Noter.

l) Student J. Welhaven
      -- General --
   Efter at have dandset oftere Spidsrod
   under Siful, deserterede han; og er nu
   saavidt avanceret, at han er Liguens
   Høvding, og trækker en ganske anstændig
   Gage i sifullinske Epigrammer og flere
   veltænkende Normænds Foragt. Hans
   største Krigsmeriter er ellers at rapse
   alskens Smaavittigheder "Daraussen fra,"
   og udgive dem for sine Egne. Han lever
   saaledes af Rov, som ægte Krigsmand,
   og er en dygtig General, saafremt det
   meest rasende Had til Fienden kan erstatte
   Heltemodet, og lumske Overfald paa en
   Mands Bag, som ellers vilde vide at for-
   svare sig, kunne kaldes Seire. Denne
   Egenskab har ladet Fienden afslaae hans
   krybende Freds- og Venskabsforslag: saa
   der staaer ham intet Andet tilbage end
   at vedblive med samme Tapperhed eller
   at falde enten i Kamp eller tilbage i sit
   eget Intet. Seiren synes ham dog vis; thi
   det er utroligt hvor dybt han kan bøie
   sig, for at vinde lidt Mon: saa det synes
   som hans Valgsprog er: Alt for Seiren!
2) Student Chr. R. Hans-
   son -- Major --
   Ogsaa en Desertør fra Spidsroden. Han
   er meget tapper. Hansemand Falstaff opad
   Dage i Feldten.
d.III,b.1,s.326   3) Boghandlersvend
      Dahl -- Trompeter
   Han udtrompeterer fra sin Disk Gene-
   ralens og Liguens Proklamationer og Mani-
   fester. Formedelst sine Trompeteregen-
   skaber er han, efter Folkeretten, skudfrie.
   4) De Gemene
   Bestaae ogsaa ligesom Falstaffs Kom-
   pagnie af alskens Udskud: nogle æsthe-
   tiske Dagdrivere, vidløse Eftersnakkere,
   dansksindede Normænd, sjelløse Mode-
   herrer, vandige Rimere, pidskede Narre,
   endeel Typographer eller Bogtrykker-
   svende og Komedianter. Kompagniet
   mangler heller ikke et Trods af Marke-
   tentersker og villige Flaner. Det fører,
   som en Ziguenerhorde, Qvinder, Drenge
   og alskens løst Pak i Marken.
5) Kjøbmand Syversen
   Bliver vist forundret over at see sig i
   Mønsterrollen. Men han er virkelig listigen
   hvervet til bestaltet Udsælger af Byttet.
   Da Liguens Taxt herpaa er lav, saa kan
   man sige at den ofte bærer sig ad med
   dette Bytte som Sviin med Perler.
Kompagniets Feldtraab er:
(efter en Tappenstreg).           Mod Aand og Smag og Sind og Sands
                 Vi have sluttet en Ligue;
           Mod Musen, som i en Spidsroddands
                 Lod vore Beenpiber skrige
           Du norske Muse saa kjæk og ung,
                 Respekt for Dumhed, den Gamle!
           Din slanke Blomme med Træsko tung
                 Hun dybt i Mulden skal ramle!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE