HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.396  

NYTTIGE FORETAGENDER.

   O
udølen Ole Dysterud havde for en Tid siden en Ljasmidje
igjerde; men, om den er kommen istand vide vi intet tilforladeligt.
Men den svenske Lja vil vel klinge saalænge paa norsk Vang
og de tusinde ubrugte Fossefald dure saalænge til, at Speculations-
aanden, der nu ligger indsløret i Brænderiedampen, og Drifte-
kraften, der nu ligger i Drankekaret, omsider vender sig til Spiger-
hammeren og Ljasmidjerne.
   Redactionen opmuntrer til at meddele den Efterretninger om
allehaande nyttige Foretagender. Bekjendtgjørelsen heraf skal
være baade Opmuntring og Exempel.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE