HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833NYTTIGT FORETAGENDE

   S
aa maa Candidat Knutzens Udgivelse af et Hefteskrivt "For
Almueskolelærere
" kaldes. 1ste Hefte er udkommet, indeholdende
foruden Forerindringen, to interressante Oversættelser, Skole-
lærerlivet vedrørende. Heftet koster 15 ß; og subskriberer man
for 4 Hefter eller et Bind.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE