HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


[OM SANGERINDEN VON SCHOULTZ]
Nyeste Skilderie 24. sept. 1829.

   Morgenbladet har opvartet os nylig med nogle Vers, til Ære
for Sangerinden v. Schoultz, hvoriblandt en svensk Strophe af
den meest scandaløse Svulst, som f. Ex.
d.III,b.1,s.105  

           Du går med dina Cherubstoner
                      en Drotning på din Sångarthron,
           at mellan Nordens tre Nationer
           gensluta Calmarunion o. s. v.

hvorpaa der følger en Paralel med Amphion, som kun besei-
rede Tigre med sin Lyre. Figurerer den agtværdige Kunstner-
inde her som den himmelske Jomfrue, der lader sin Sphære-
musik overdøve de tre knurrende nordiske Løver, saa kan man
isandhed sige, at man her hos os, da man, formodentlig med
Vold og Magt, puttede hende et "Farvel til Norge" i Munden,
saae Jomfruen i Conjunction med Vandmanden.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE