HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833EFTERSVÆLG TIL DEN RENOMERTE Hr. P --

(Indsendt).

Statsborgeren 27. nov. 1831.           T
il Tugthuset Du mange dømte,
           Dog -- skaansom var -- dig selv forsømte.
d.III,b.1,s.274      Anm. Redaktionen anmodes om at gjøre Sætteren opmærksom paa, "at
hans Fingre afholder sig fra at føie Bogstaverne raëm efter ovenstaaende P, "
(en Vane, som let kunde indsniges med et Navn, der saa ofte er Gjenstand for
Publiciteten), og ønsker Indsenderen ingen Dispute med Galgemageren i Skil-
deriet, kun at han ei berøver Tugthuuset en af sine værdigste Prydelser, maa
Brændemærket T gjerne kombineres efter Fortjeneste.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE