HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833STUMPER

(Fortsættelse.)           Jans Hoved Æmne godt nok er
           For sifulinske Lire;
           Hans Hjerte og hans Charakteer
           For Djævelens Satire.
                 Fredman kom, etc. eller Ecce etc.           Jan, for at døve Sifuls Sang,
           Hugg Tylvten -- ikke mindre.
           Thi Sangen evig gjennemklang
           Som Hug hans hule Indre.
                 Fredman etc.           Jan hugg en Tylvt, og loved fleer;
           Han Norges Lov vil prøve,
           At gribes Øxen atter, er
           Der ingen Skov at kløve.
                 Fredman etc.

d.III,b.1,s.250  

           (Efter det Franske)1
                      Jeg bandte i min Ungkarls Stand
           Ved Satan og hans Flamme,
           Det ei forslaaer. -- Som Ægtemand
           Jeg svær ved min Madame.
                 Ecce quam etc.           Strax! vil du blive Millionær
           (Elv bli'r ved Aaers Yngel)
           Du tage 3 Mark af Enhver,
           Som troer, Du er en Slyngel.

Fortsættes, si placet.1
  tilbakeSaa redelig burde Welhaven været, at gjøre opmærksom paa, at det bedste
av hans Epigrammer, det 9de, er stjaalet av det Tydske.
Siful.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE