HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


d.III,b.1,s.298  
No. 6. Tirsdag den 7de Februar 1832.

Din Tale er din Handlemaades Skygge.
Saavel af Ord som Daad vil Folk
dit Rygte bygge.

ANMÆRKNING
[TIL "NORDISK FRIHEDSSANG
AF MALTHE CONRAD BRUN]

   V
i vide ikke, at denne fortræffelige Sang er saa bekjendt,
som den fortjener at være. I de Visebøger, som jevnlig ud-
kommer, finder man aldrig slige Sange, men kun det gudsjam-
merlig-digterske Sukkervand, som behager den Fleerhed af lef-
lende Qvindekarle, hvoraf Tidens Opvæxtninger, ja selv Mænd,
bestaaer. Nogle dannede Mænd i Trondhjem have nys ladet den
aftrykke og Studentersamfundet (som har besluttet at skaffe sig
udgivet en passende Sangsamling) tilstille 50 Explr. deraf. 5te
Linie i 2det Vers synes desværre at passe paa Forfatteren selv;
thi han gav sig i Despotiets Sold i Frankrig paa samme Tid, som
P. A. Heiberg vel tog dets Brød, men formodentlig uden at sælge
sine Grundsætninger. Denne har da, endskjøndt han, ved nogle
i den sidste Tid udgivne Lapperier, har formørket sit Forfatter-
navn, beholdt sine Landsmænds Agtelse, medens Forfatteren til
denne Sang og flere Frembringelser, der aande den skjønneste
Frihedskjærlighed, tabte denne. 3die og 4de Vers synes skrevne
for vore Storthing. Det var at ønske, at den herlige Melodie
udkom hos os.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE