HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833SONNETT

(EFTER SONNETTEN I VIDARS No. 10)
(Indsendt).

Samfundsbladet 11. nov. 1832.           Naar Natten svæver kring de tause Strande
           naar Skyerne af Mulm og Slud er fulde;
           naar der en Nat er 18 Graders Kulde,
           saa lange blanke Tapper Taget rande;           Naar Nattens Mulm er ligt det i Din Pande
           og Kulden lig den i Dit Hjertes Hule --
           da Genius, Du maa Dig ikke skjule;
           men svæve frem som Noahs Fugl paa Vande.           Begeistringsstunden da er kommen.
           Da skriv paa frosne Rude Distichoner,
           og Nattens Alf i Blomsterkrands dem sætter!           Da dyp en Iistap midti Gadeflommen,
           og skriv paa Dammen som den Kulde boner,
           igjen et nonplusultra af Sonetter!

Siful.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE