HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


No. 45. Tirsdag den 22de November 1831.

[OM SOGNESELSKAPER OG FOLKEBOKSAMLINGER
I GUDBRANDSDAL]

   M
an har endnu ikke af offentlige Efterretninger seet noget til
Sogneselskabers Tilværelse i Gudbrandsdalen. Vel siges der, at
et saadant skal være oprettet i Faaberg, og som skal have virket
adskilligt, men Vished haves dog ei herom, endskjøndt deslige
Efterretninger opmuntre de Menigheder, der endnu isaahenseende
staae tilbage. Har Gusdal, Øjer og Dalens nordligere Sogne faaet
Sogneselskaber og Bogsamlinger? Hvis ikke da maa Præsters og
andre Embedsmænds døsige Lunkenhed og Mangel paa Virkelyst
dele Bebreidelsen med Dølerne.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE