HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833UDENLANDSKE EFTERRETNINGER

   Med Polakkernes Frihedskamp gaaer det fremdeles herligen.
Deres Rækker rulle jublende mod Bugelven, det sidstsammen-
makkede Kongerige Polens Grændse mod de voldeligen i Rusland
indlemmede polske Fylker. Men denne Strøm bruser ikke mere
fiendtligen igjennem Landet; thi dens østlige Bredder skjælve
under Beboernes Opraab til Afrysten af det russiske Aag, lige-
som allerede deres vestlige Frænder med saamegen Lykke have
gjort. Medens den polske Hær under Skriznecki aldeles har
kastet og forstyrret den russiske Hovedarmee, medens Himlens
Velsignelse lyser over de heltemodige Frihedskjæmperes Rækker
og Seieren ligesom dens Gjenskin paa Jorden, rødmer foran
deres Front, saa hvine Frihøvdingen Dvernickis titusinde Klinger
og alle de, ved hans Seierssteg i Oprør satte vestlige Fylkers Ljar
og Øxer, saa sortner alskens Dødsot bag de forstyrrede russiske
Rækker, der ogsaa møde Døden i de østersøiske Fylker.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE