HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833BLANDINGER

   I
Paris vises et Carricatur (Spottebild,) betitlet "Europas Til-
stand;" hvori en grønklæd Kriger (Rusland) sees ifærd med at
binde en lille Dreng med afrevne Klæder og hvis nøgne Ryg
viser Striber af Pidskesnært; han værger sig imidlertid godt imod
hiin, der holder en Lænke i den ene og en Svøbe i den anden
Haand. Drengen er opkradset i Ansigtet, og Sved og Blod løber
d.III,b.1,s.239   ned af ham. Ved hans ene Side staaer en Mand i blaa Uniform
(Frankrig) og stikker ham en Agurk i Munden. En Mand i rød
Uniform (England) staaer noget afsides, regnende paa en Tavle,
og havende en Vægt for sig, i hvis ene Skaal ligger Menneskehed,
og i den anden en Pence, som overveier hiin. En fransk Soldat
opløfter Foden for at skræve over Tydskland, men holdes i Kjole-
flaget tilbage af et Faar. Don Miguel drikker af et Kar med Paa-
skrift "Menneskeblod." Nogle Damer (andre europæiske Stater)
sidde og plukke Charpi af den franske Konges Trontale. Over
Maleriet svæver en kulsort Skye.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE