HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


FOLKEBLADET
No. 36. Tirsdag den 4de October 1831.

Lev for at lære,
og lær for at leve.

(Indsendt).
MAN KAN GJØRE EN SKJELM URET

   B
ladet Statsborgeren er ikke uliig en vel tro med dog arg
Bikje, der glæfser mod Alle og Enhver, som liste sig forbi, blot
de have Noget mistænkeligt i deres Udseende. Ikke Knurrene
mod S. T. Hr. Byfoged, Sorenskriver og tilkommende Amtmand
og Commandeur af Vasa-ordenen m. m. A. Olsen -- der til sine
Borgerkrandse har lagt Digterlaurens uforvisnelige Krone -- ikke
den hundske Adfærd mod de stakkels Cavalerer, fordi de be-
taagede tilhobe ranglede fra Glædens ind paa Galskabens nær-
grændsende Gebeet, eller fordi de -- aabenhjertig talt -- for
een Gangs Skyld gjorde hvad jeg selv ikke vil sige mig fri forat
kunne have gjort i Frydtummelen over at have vundet en Brud,
d.III,b.1,s.221   og altsaa til hendes Ære -- ikke disse (naar man erindrer Stamme-
forældrenes Fald) smaalige Bjeff imod to Ynglinge, fordi de eet
Øieblik, ak! kun eet, neddalede fra Kjærlighedens renere og
høiere Himle i Begjærlighedernes Gjærpyt; og det, skjøndt Sand-
heden fryder sig ved ellers at kunne bevidne saavel deres poli-
tiske som sædelige Uskyldighed -- ikke denne forfærdelige Tuden
i enhver tom Fogedpung -- kort intet Glæfs af denne Bandhund
ved vort tomme, men ikke destomindre baade af Bodøerotter
og andetslags Rotter opfyldte, Stabur, har i den Grad oprørt og
forekommet mig saa uretfærdigt, som det, der, ledsaget af Bid
og giftig Sikl, opløftedes mod Hædersmændene Procurator Praem
og Politiadjutant Dass, fordi den Første skulde have blandt Andet
begrundet sin Ansøgning om Politimesterskabet i Christiania paa
Selvrosen af en vis Snuhed, og den Anden en lignende paa
Praleriet om at have faaet Stene i Ryggen den 17de Mai.
(Fortsættes).

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE