HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833


NOTIZER
Nyeste Skilderie 8. okt. 1829.

   I Brittanien kunne de rige Jordeieres røde Næser betragtes
som, naar Ondt skal være, Hæmorrhøider ved det hele Jorde-
gods-Corpus. Herrens Drikkelyst giver dog (thi han er patri-
otisk og selvkjerlig nok til at lade sine Spirituosa fabriqvere
hos sig Selv), et Afløb for hans Grunker til hans Farmers eller
Leilændinge, saa at disse, hiint Legems Lemmer, dog befinde
sig i en jevn Sundhedstilstand. I Norge hvor Huusmænd ud-
gjøre de mavre Been og Arme ved et saadant Jordegodslegeme,
og hvor Jordeierne drikke deres Brændeviin af deres egen Gryde,
ere disse røde Næser temmelig almindelig at betragte som Med-
ædere i usunde Legemer. Jo usundere og mavrere et saaledes
beskaffent menneskeligt Legeme bliver, desto federe bliver Med-
æderne. Saaledes see vi, at jo uslere Bondens Gaard bliver hos
os, desto federe og rødere bliver hans Næse.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE