HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833SIFULINSKE PAASKEÆG.
Statsborgeren 22. april 1832.Fredrikstads-Chamade.

                 "Den Fæstning tages inden kort,
           hvor guldbelæsset Æsel kommer indad Port."
           -- Det maa vel være sandt; thi Fæstningen blev tagen,
                 ja midtpaa lyse Dagen,
           og ikke ved Kartover, eihellere ved Storm,
           men ud sig Garnisonen listed som en Orm
           bag selve Generalen i høirød Uniform.
                  -- Da saae jeg Æslet vandre ud den samme Vei.
                 Men sidenefter til hiint Sprichwort lægger jeg:
                 et Skaberak maa Æslet have af Skarlagen.Katechisation.

Marforio.           Quem deum suum vocant isti * comitiorum tauri?Pasquino.                       Oh! ipsum Satanam; nam deus est rixarum & auri.
           P. S. * i. e. Thingstude.
           P. S. Jeg skriver Latin; thi jeg skjøtter ei lægge mig ud
                 med Skokke Advokater, med Skriver og Fut.
                 Nu smager for Hundred af Disse den Fynte
                 som Noget man ei blier klog paa, som et je ne sais quoi,
                       som et Un og dog Trois,
                       som -- Pebermynte.

d.III,b.1,s.323  


Prokuratoren i Dødsstunden.

Bønder

(puffe Prokuratoren).           Aa, hvorfor skulde du 'en Iver, Poul og Peer flaae?
                      Ja, det skal du ha'e! og du skal meer faae!Prokuratoren

(idet han døer).           Det er saameget som I seer paa.Captatio benevolentiæ.

Marforio.           Hvad vil da den Mand med at kryste hver Bonde i Haanden,
           saa voldsomt som vilde han udklemme Aanden?Pasquino.           Tys! Han Søvngjænger er. Han drømmer, han griber
                       i Storthings-salonens Trappegelender.
           Og dette er svagt. Hvad Under, han kniber
                       sig fast da med baade Hænder?Katechisation.

Marforio.           Advocatus?Pasquino.                             Oh, nu igjen?Marforio.                                   In æternum! Advocatus?Pasquino.           Eh! medicus folliculi est, cum huncce vexantur flatus.Marforio.           Non qvæstio absoluta est. Iterum -- Advocatus?Pasquino.           Da det "Tilkaldet" siger, som Hver veed,
           undtagen maaskee mangen Advokat:
           saa fører mig en sær Idee afsted
          
d.III,b.1,s.324                          gjennem Skov og Krat,
                             Morads og Nat
                       og Fjeld og Hei
           til en afsides Landevei,
           hvor stakkels Reisende er lagt i Blod
                       for Røvers Fod.
           Og denne piber nu ad alle Vinde,
           saa alle Makkerne i Skoven inde
           til Pladsen styrte som "Tilkaldte" -- scilicet latine:
                       accurrunt nunc ad forum Advocati.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE