HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833[OM SOGNESELSKAP I GJERDRUM]

   I
Gjærdrum Sogn siges Præst og Lensmand nu at arbeide paa
et Sogneselskabs og en Bogsamlings Oprettelse. Vi melde dette
med saameget større Tilfredsstillelse, som vi næsten derom alle-
rede havde opgivet Haabet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE