HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 1. BIND: 1821 - 1833RECEPT
PAA
ESPRIT DE WELHAVEN
EN FOR AANDELIG SUNDHED ANBEFALET COMPOSITION

(Indsendt).
Statsborgeren 13. Mai 1832.           T
ag Høfligheden af en Fiskerkjerling
           Og Vittigheden af en Garpegut1
           Og rør det med en Elmqvist til en Velling.
           Derpaa et Blad af Maanedsroser put
           I Vellingen der for at blive rigtig god
           Maa faae et Tilsats af von Tyboes Mod.
           Naar deri kommes Hanssons Næsvished
           Det intet mangler mere, saavidt man veed.


           P.S.
           Den derpaa heldes i den Dahlske Blære
           For deri den til Kunder at ombære,
           Hvis ei ved Salg fra Syvertsens Boutik
           Man maaskee mere Afsætning fik.

Destilateur & Comp.
1
  tilbakeGarpegut kaldes i Bergen en Bryggebærer.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE