HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843

TILTALE TIL DEN FATTIGE KLASSE
UFORSKYLDT MISKJENDELSE
VIDERE TILTALE TIL DEN FATTIGE KLASSE
EXEMPEL PAA FORDELENE AF HUUSLIG FLID OG ORDEN
FORDOMME OM BRÆNDEVIIN
ENDNU ET ORD
TIGGEREN OG FÆTTEREN
FORDOMME OM BRÆNDEVIIN
FIRE DRAMBITER
SIMPELMANDS VIISDOM
HAANDVÆRKEREN OG BONDEN
GOD BILLIG MAD AF POTETES
ER DET EN SKAM AT VÆRE FATTIG?
BREVVEXLING MED NILS TOSKERUD I BÆRUM
OM EN USKIK
Fra Udgiveren til Nils.
Fra Nils Toskerud til Udgiveren.
TIDENS VÆRD
RUMFORDS ØKONOMISKE SENG
OM BETLERIET
Til Fattigklassen i Kristiania med Forstæder og Omegn.
BEKJENDTGJØRELSE FRA POLITIMESTEREN
EN USKIK
STATIONERNE
TIL ARBEIDSKLASSEN OM "PØBELEN"
SVØBEN
BEKJENDTGJØRELSE
OM SYNDIG OG SMUDSIG TALE
HVOR SNART DET GAAER!
LEVENDE ADVARSLER
SELVMORD
DEN RUMFORDSKE SUPPE
FORBRYDELSER IMOD DYRENE
FAALAABRUNEN TIL KABBERUD'EN
PLIGTER MOD DYRENE
En Historie af de Tusinde.
Nok en.
Børnehjerter af Horn.
PLIGTER MOD DYRENE
En Historie fra Grundsæt Marked.
Historie fra Helvede.
Historie fra Skoven.
En Historie fra Bedstemo'ers Stue.
PLIGTER MOD DYRENE
RAGNE HALLINGJENTES VISE
EN SVENSK NILS JUSTESEN
VASKERKONEN
VASKERKONEN
SKADEN AF PROCESSER
PØBELEN I KRISTIANIA
FATTIGE FAMILIERS OG BØRNS ARBEIDSOMHED
FATTIGMANDS FREIDIGHED
FOR BØRNENE
GODE FORÆLDRE, GODE BØRN
UDLAANINGSBIBLIOTHEKET FOR MENIGMAND
REENLIGHED
MENIGMANDS JULEØNSKE FOR KONGEN
OM BLADET
REGISTER
LAANEBIBLIOTHEKET FOR ANDAGTSBØGER
FORDÆRVET UNGDOM
HVAD DRUKKENSKAB GJØR
DE KRISTNES JAGGERNAUT
ARBEIDERENS MORGENTANKER
SIMPELMANDS VIISDOM
VÆVERPIGEN
VÆDDEMAALET
SKOLEMESTERENS FORTÆLLINGER
Den engelske Herre og den tyrkiske Fisker.
Den Pestsyge.
VALGET
SKOLEMESTERENS FORTÆLLINGER
Andreas Andersons Historie.
VAR JEG EN ARBEIDSMAND
DEN FATTIGES SKJEBNE
FLITTIGHED
[NOTIS OM VEIARBEIDE I HALLINGDAL]
SKOLEMESTERENS FORTÆLLINGER
Hyrdedrengen.
DEN FATTIGES SKJÆBNE
KAADHEDS OG SKADEFRYDS ØDELÆGGELSER
SKOLEMESTERENS FORTÆLLINGER
Kulbærerens Skildt.
SKADELIGT MUNDHELD
SIMPELHED I SÆDER
FADER ABRAHAM
AF GAMLE RIKARDS ALMANAK
SKOLEMESTERENS FORTÆLLINGER
Hesten og Klokken.
DØD MAND KAN VIDNE
DE TRE VENNER
DOVENSKAB I REGNVEIR
MERE OM MINERERNE ELLER STEINBRYTERNE
STEINBRYTERVISEN
RELIGIØS OVERBÆRELSE
MENNESKENE SOM DE ERE
HUUSRAAD
ALLEMANDS-VIISDOM
FALSKE MENINGER
SMIDJEN
SMED-VISE
GULDKORN
SKOLEMESTERENS PRÆDIKEN
KUNSTEN AT VÆRE LYKKELIG
BLODIGLEFANGST
GULDKORN
VOR TIDS VELGJØRENHED
VIRKSOMHED
SKRIVKYNDIGHED
MAADE AT FAAE LIN SAA FIINT SOM SILKE
PRÆSTEN N. S. SCHULTZ OM PLIGTER MOD DYRENE
ANDERS ENGELANDS SKRUPLER
SPØRGSMAAL OG SVAR
KLIK PAA FOLKETS NAVN OG RYGTE
NYE SKRUPLER HOS ANDERS ENGELAND
BØRNESANGE
REGISTER
MANGELSGAARDSARBEIDEREN
DEN NORSKE ARBEIDER SOM BORGER
DADDEL OG BAGVASKELSE
MODERKJÆRLIGHEDEN GAAER OVER ALT
OM NORDLANDENE
DYDS-BELØNNINGER I FRANKRIG
Franciska Olivier,
Frants Poyer.
Kathrine Lafont.
Agnes Bouthier.
Hermanne Tarbé.
Marie Gros.
Marie Monika.
BELØNNINGER FOR LANG OG TRO TJENESTE
KONG SVERRES TALE OM DRANKERE
MAANEN
FATTIG-JAKOB
Jakob lærer at læse.
Jakob høster Nytte og Glæde af at kunne læse.
RAAD FOR FATTIGFOLK
SOLOPGANG
TIL PUBLIKUM
TOLERANTS
FARBRORS KISTE
"KLOGSKABSREGLER TIL MIN KJÆRE BRODERSØN.
RETFÆRDIGHED IMOD ANDRE
SIMPELMANDS MADRATS
LEDIGGANG
NYTTEN AF AT KUNNE SKRIVE OG REGNE
MERE OM NYTTEN AF AT KUNNE SKRIVE OG REGNE
SANDE OG USANDE ORDSPROG
MENIGMANDS POLITIK
NØSTETULLEN I LIIGKISTEN
VÆGGEGRØNT
TIDENS VÆRD
[BEKJENTGJØRELSE OM "BOGSAMLING FOR BYENS ØSTRE FORSTADSDISTRIKTER" OG OM DEN I GROTTEN]
BREV FRA EN SLAVE
ORDFORTOLKNINGER
FOR MANGE JERN I ILDEN
SLADDER OG BAGTALELSE
II. ORDFORTOLKNINGER
NOK ET PAR BREVE FRA EN SLAVE
EN PATRIOT
DOKTORSVAR
PETER DEN STORES EGETRÆER
FATTIGMANDS DYD
FØLGERNE AF EN UBETYDELIGHED.
EN SPØGELSEHISTORIE
FRISK LUFT
MORGENSUPEN
BRÆNDEVINET
KRISTIANIA FORSTÆDERS ALMUEBOGSAMLINGER
SYNE-MARTHE PAA VEITASTRAND I SOGN
KOMETEN
MAANEN
OVERTROISKE SKRIFTER
DET GAMLE AAR
REGISTER
GNIEREN OG DRANKEREN
ASYLBØRNESANG TIL EN VELGJØRERINDE
OM UDVANDRINGS-RASERIET
DEN FORFALDNE
Huustavle for en Forfalden:
ARBEIDERENS RIGDOMME
ALMANAK-SPAADOMME OG HUUSRAAD
VIISJENTA PAA HADELAND
MINDET I NORDBYGADEN
OPMUNTRING TIL EN YNGLING
KONEN MED ÆGGENE
BREV FRA EN UDVANDRER TIL AMERIKA
DEN NYE STRAFFELOV
FOR FISKERE
ARBEIDSMANDS LYKKE
HVAD ER LYKKEN?
GULDKORN
EN FORTJENT MAND
BLINDE VÆGGE
GULDKORN
OLE SKOLEMESTER I SKOLE
ARMODS LYKKE?
GODT BRUG AF ØINENE
DØD OG LIV
SKATTEGRAVERNE
OM HESTEKJØD-SPIISNING
ASTRONOMISK BØRNEFABEL
HANEN PAA TAARNET
SAMVITTIGHEDENS MAGT
ULYKKENS SKRØMT
VALDERS-PROFETEN OLE SØRFLATEN
DEN OMVENDTE FORBRYDER
GRÆKERE OG NORMÆND
DYRS RETTE BEHANDLING
DEN ÆDLE FYRSTINDE
AT LÆSE HØIT
FABEL
FRELSE FRA DØDEN
"OM MIDLERNE TIL AT REDDE SKINDØDE
OM DRUKNEDE
OM HÆNGTE
OM QVALTE
OM IHJELFROSNE
OM LYNSLAGNE
ØRKESLØSHED
MORALSKE FØLGER AF AT PINE DYRENE
ÆRLIGHED I HANDEL OF VANDEL
FORANDRING AF LØNNINGSDAGEN
OPBEVARING AF POTETES
SKILDRINGER FRA HYTTERNE
Julekvællen hos Gjenboerne
REGISTER