HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843

BØRNESANGE1
Trykt i Avdeling I, bind 2, s. 406 -- 410.1
  tilbake Aaret og Aargangen nærmer sig sin Ende. Julen forestaaer, og endnu er
der ikke tænkt paa de Smaa. Det gaaer hverken an iaar eller til næste.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE