HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843REGISTER

No.      1 -- 2.      1. Om Folkedragter. 2. Gnieren og Drankeren. 3. Asyl-
            børnesang til en Velgjørerinde.
-      3.      1. Om Udvandrings-Raseriet.
-      4.      1. Natteløben. 2. Kongen og Skomagermester Peer Pinde.
-      5.      1. Den Forfaldne. 2. Arbeiderens Rigdomme.
-      6.      1. Viisjenta paa Hadeland. 2. Mindet i Nordbygaden.
            3. Opmuntring til en Yngling. 4. Konen med Æggene.
-      7.      1. Brev fra en Udvandrer til Amerika. 2. Den nye
            Straffelov.
-      8.      1. For Fiskere. 2. Arbeidsmands Lykke.
- 9 -- 10.      1. Om hvorledes gode Christne skikke sig som Tjenere.
            2. Guldkorn. 3. Efterretning.
-      11.      1. En fortjent Mand. 2. Blinde Vægge. 3. Guldkorn.
-      12.      1. Nogle Alvorsord til Maadeholdenheds-Sagens Fremme.
            2. Ole Skolemester i Skole. 3. Armods Lykke.
d.IV,b.6,s.466   No. 13 -- 14.      1. For Forældre. 2. Godt Brug af Øinene. 3. Død og
            Liv. 4. Skattegraverne.
-      15.      1. Om Hestekjød-Spiisning. 2. Astronomisk Børnefabel.
            3. Hanen paa Taarnet. 4. Rygtet og Eftermælet.
-      16.      1. Samvittighedens Magt. 2. Ulykkens Skrømt.
- 17 -- 18.      1. Valders-Profeten Ole Sørflaten. 2. De ti Guds Bud.
-      19.      1. Den omvendte Forbryder. 2. Grækere og Normænd.
            3. Dyrs rette Behandling.
-      20.      1. Den ædle Fyrstinde. 2. Om Fiskegarns Bevarelse.
            3. At læse høit. 4. Fabel. 5. Lykken.
-      21.      1. Frelse fra Døden. 2. Ørkesløshed.
-      22.      1. Moralske Følger af at pine Dyrene. 2. Verdslig Viis-
            dom.
-      23.      1. Ærlighed i Handel og Vandel. 2. Forandring af Løn-
            ningsdage. 2. Opbevaring af Potetes.
-      24.      1. Skildringer fra Hytterne (1. Julekvællen hos Gjen-
            boerne.)
  


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE