HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843VÆGGEGRØNT

   I Udlandet bedækker Viinløv og Vedbende (Muurgrønt, Fjeld-
flette) Almuesmandens Hytte, og nogen smukkere Prydelse kunde
ikke Kunsten hverken opfinde eller forskaffe. Sandsen er ogsaa
der mere vakt for at benytte hvert, endog det mindste, Mon Jord
til at opelske nyttige og prydende Planter. Hos Os staar deri-
mod Hytterne nøgne, og der skal Plads til en Have til før Almues-
manden synes at vide, at der er Plads for et Kirsebærtræ eller
en Ribsbusk. Dog boer der ingen større Rigdom i den fattige
Franskmands, Tydskers eller Engelskmands omkrandsede Hytte,
men vel en større Skjønsomhed, der veed at benytte en halv
Fod Jord til en Vedbende eller Viinstok, en Fod til et Blomme-
eller Æbletræ og een Alen Jord til en Bikube, som giver ham
Honning til hans Julekage og Vox til hans Helligtrekongerskjerte.
Men maa vi end efter Klimatets Bud, i den største Deel af Norge
(ikke i det sydligste) undvære den yndige Vedbende, den pragt-
fulde Viinranke, have vi dog Væxter, der kunne yde vore Hytter
den samme Prydelse, deres Beboere en lignende Nytte og Be-
hagelighed. Hvor skulde der vel ikke gives Plads til at stikke
en Humlerod eller en Bønne ned? og mere behøves der ikke
forat forvandle den norske Almuesmands Bolig til et Lysthuus.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE