HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843

ALLEMANDS-VIISDOM
Trykt i Avdeling I, bind 2, s. 355 -- 356.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE