HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843KONEN MED ÆGGENE

Efter optrykk av diktet "Konen med Æggene" skriver Wergeland:

   Tilpas! Ikke sandt? Men Du, som under den stakkels Kone
denne Straf for hendes Indbildningers Skyld, tænk efter, om Du
d.IV,b.6,s.396   ikke selv har gjækket dig med saadanne, hvormange Kaarthuse,
der ere nedfaldne for dig, og om du ikke har ligesaa mange
brustne Sæbebobler at opregne som der knustes Æg for Konen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE