HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843[NOTIS OM VEIARBEIDE I HALLINGDAL]

   Der averteres, at 300 Arbeidsmænd, der ere forsynede med
Spade og Hakke, kunne erholde Arbeide til Høsten paa det nye
Veianlæg over Hemsedalsfjeldene i Hallingdalen over til Bergens-
stift. Man henvender sig til Kapitain Finne i Drammen eller Vej-
inspektør Lieut. Buchholtz paa Hadeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE