HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


No. 6 -- 7, 1ste April 1841.

Du gjør ei godt
fordi du bliver vel tilmode,
men vel tilmode blier
fordi Du gjør det Gode.

VÆDDEMAALET

   I
Næs Præstegjæld var to Brødre, hvoraf den Ene drak Bræn-
deviin, den Anden Snuus. Den Ene var aldeles forfalden til sin
Brændeviinsdrik. I sit Fuldskab mishandlede han da Kone og
Børn, og naar han havde Selskab og godt havde trakteret sine
Gjæster, endte han tiest med at prygle dem. Engang da hans
Broder (hvad han ofte havde gjort) bebreidede ham, at han ikke
kunde afholde sig fra denne hæslige Drikfældighed, svarede han:
"ja, hvorfor kan ikke du afholde dig fra din Snusen?" "Vel,
sagde Snuseren, vil du love aldrig at smage Brændeviin, saa vil
d.IV,b.6,s.144   jeg love aldrig at tage en Priis Tobak." De indgik derpaa en
Ædruelighedsforening, en Kontrakt om at afholde sig den Ene
fra Brændeviin, den Anden fra Snus, og den som brød Kon-
trakten skulde betale den anden 100 Daler.
   Denne Kontrakt staaer endnu ved Magt imellem dem. Men
Brændeviinsdrikkeren har allerede tilbudt Snusdrikkeren 20 Spd.
om den maatte hæves; men Snusdrikkeren vil ikke, men af-
holder sig ædelmodigen fra en uskyldig Nydelse for at redde
sin Broder.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE