HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843

BRÆNDEVINET
Trykt i Avdeling I, bind 3, s.61 -- 63.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE