HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843REGISTER

Nr.      1.      Mangelsgaardsarbeideren. -- Den norske Arbeider
            som Borger. -- Daddel og Bagvaskelse. -- Freidighed.
-      2.      Moderkjærlighed gaaer over Alt. -- Om Nordlandene
            (Overtro).
-      3.      Dydsbelønninger i Frankrig. -- Hvad man kan blive.
-      4.      Belønninger for lang og tro Tjeneste. -- Om Nord-
            landene (Fiskeri, Agerbrug, Fædrivt, Industri).
-      5.      Kong Sverres Tale om Drankere. -- Om Nordlandene.
            (Mere om Næringsdrivten. Religiøsitet. Uskikke om
            Helligdagene). -- Maanen.
-      6.      Fattig-Jakob. -- Raad for Fattigfolk. -- Solopgang.
            Til Publikum.
-      7 -- 8.      Tolerants. -- Farbroders Kiste. -- Retfærdighed imod
            Andre. -- Simpelmands Madrats. -- Lediggang.
-      9.      Et Par Ord til Almuestanden i Christiania om et of-
            fentligt historisk Foredrag. -- Nytten af at kunne
            skrive og regne.
-      10.      Mere om Nytten af at kunne skrive og regne. --
            Sande og usande Ordsprog. -- Om en Almuebog-
            samling for Christiania Forstæder.
- 11 -- 12.      Menigmands Politik. -- Nøstetullen i Liigkisten. --
            Væggegrønt. -- Tidens Værd. -- Mere om en Al-
            muebogsamling for Forstæderne og Byalmuen i Al-
            mindelighed.
d.IV,b.6,s.375   Nr.      13.      Brev fra en Slave. -- Ordfortolkninger. -- For mange
            Jern i Ilden.
-      14.      Sladder og Bagtalelse (Med 4 Træsnit). -- Ordfor-
            tolkninger.
-      15.      Nok et Par Breve fra en Slave. -- Fattigmands Høst-
            tanker.
- 16 -- 17.      En Patriot. -- Hørrens Levnetsløb. -- Doktorsvar.
-      18.      Peter den Stores Egetræer. -- Fattigmands Dyd. --
            Følgerne af en Ubetydelighed.
- 19 -- 20.      En Spøgelsehistorie. -- Frisk Luft. -- Morgensupen.
             -- Muntert Sind. -- Brændevinet. (Poesi). -- Chri-
            stiania Forstæders Almuebogsamlinger.
-      21.      Syne-Martha paa Veitastrand i Sogn.
-      22.      Kometen.
- 23 -- 24.      Maanen. -- Overtroiske Skrivter. -- Farvel til det
            gamle Aar.
  


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE