HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.125  
REGISTER

No.      1.      1.      Tiltale til den fattige Klasse. 2. Uforskyldt Mis-
                  kjendelse.
-      2       1.      Videre Tiltale til den fattige Klasse. 2. Exempel
                  paa Fordelene af huuslig Flid og Orden. 3. For-
                  domme om Brændeviin.
-      3.      1.      Endnu et Ord. 2. Tiggeren og Fætteren.
-      4 -- 5.      1.      Tale om Drukkenskabens Last. 2. Fire Drambiter.
                  3. Simpelmands Viisdom. 4. Haandværkeren og
                  Bonden. 5. God billig Mad af Potetes.
-      6.      1.      Er det en Skam at være fattig? 2. Brevvexling
                  med Nils Toskerud i Bærum om en Uskik.
-      7.      1.      Tidens Værd. 2. Rumfords økonomiske Seng.
-      8.      1.      Letsindige Ægteskaber. 2. En Uskik. 3. Statio-
                  nerne.
-      9.      1.      Skolelæreren. 2. Svøben.
-      10.            Om syndig og smudsig Tale.
-      11.            Hvor snart det gaaer?
-      12.      1.      Levende Advarsler. 2. Selvmord. 3. Den Rum-
                  fordske Suppe. 4. Den glade Haandværker.
-      13 -- 16.      Pligter mod Dyrene.
-      17.      1.      En svensk Nils Justesen. 2. Vaskerkonen.
-      18 -- 19. 1.      Skaden af Processer. 2. Pøbelen i Kristiania.
                  3. Fattige Familiers og Børns Arbeidsomhed. 4. Fat-
                  tigmands Freidighed.
-      20 -- 21. 1.      For Børnene. 2. Gode Forældre, gode Børn.
-      22.      1.      Reenlighed. 2. Menigmands Juleønske for Kongen.
Extrablad      A.      Om Betleriet. Extrablad B. Til Arbeidsklassen
                  om Pøbelen.
  


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE