HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843DOKTORSVAR

   1. En Læge, som blev overvældet med Beklagelser over en
   Patients mange Lidelser og Sygdomme, svarede: "Ei min
   Mand, om I havde saamange Sygdomme i eders Krop, som
   der staaer paa en Dødeliste, vil den eneste Recept: Maade-
lighed
kurere dem allesammen."

2. "Spiis forat leve, lev ikke for at spise," er vel ikke sagt af
   en Doktor, men sagt som af en Doktor, og man behøver heller
   ikke at være dette for at bemærke den Vinding Sundheden
   har af den simple Levemaade, som gjør dette Udsagn til sin
   Regel.
3. Men et prægtigt Svar fik en riig Gigtkræmmer engang af en
   dygtig Læge, som han spurgte om Raad imod sin Plage. "Lev
   af 12 Skilling om Dagen," svarede han, "og fortjen dem selv!"

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE