HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843
STATIONERNE
Trykt i Avdeling I, bind 2, s. 292.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE