HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843SIMPELMANDS VIISDOM

   1. Plog i Brug blinker; -- stille Vand stinker.
2. Ærlig Mands Sagt -- godt som Kontrakt.
3. Fornøjet Sind -- gjør Vand til Viin.
4. Nar og Penge -- forliges ei længe.
5. Ungdom lad -- Alderdom uden Kjole og Fad.
6. Øst, Vest -- hjemme bedst.
7. Regning klar -- Vens Bevar.
8. Godtkjøb -- Tyv der løb.
9. Seet Lyn ei slaaer. -- Seet Fare gaaer.
10. Glad Sjel -- lever altid vel.
11. God Nabo -- god Morgen.
12. Tidlig i Seng, tidlig i Brog -- gjør Mangen sund og riig og klog.
13. Bygge for høj, bygge for bred -- lækkreste Middel at ud-
   armes ved.
14. Paa Narrenæse og Kjæklertunge
   hænge Prokuratorens Pengepunge.
15. Stundom kan Nøden vel lidt ind til Fliden kikke;
   men komme indenfor, det vover den dog ikke.
16. Gud gav mig Nødderne og mine Tænders Række.
   Han knækker mig dem ei; jeg smukt dem selv maa knække.
17. Af overvættes Lyst tidt Sorg man fremstaae seer.
   Selv Øjet græder, naar man altfor heftigt leer.
18. Hvo Torne strøde paa den Vej, han selv har kaaret,
   sig ei beklage maa, naar de hans Fod har saaret.
19. I Skoven Øxen drev vist ei saa let sit Spil,
   om ikke Skoven selv den Skaftet gav dertil.
20. Mens man det Onde gjør, man endser det ei stort.
   Hvor stort det er, man seer først ret naar det er gjort.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE