HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
IV.AVHANDLINGER, OPPLYSNINGSSKRIFTER 6. BIND: 1839 - 1843


d.IV,b.6,s.285  

RETFÆRDIGHED IMOD ANDRE

   Vær først retfærdig imod Andre, saa mod dig selv! Det vil
sige: gjør først mod Andre hvad de have Ret til at fordre og
vente af dig, og gjør dernæst hvad der tjener til dit eget Gavn.
Tænk ikke: min Tro er den eneste Gud velbehagelige, dette
Strøg af Jorden og Luften tilhører mig; derfor kan jeg med en
guddommelig Ret banlyse mine Brødre. Lad Enhver beholde
hvad ham tilkommer! Du er da kun retfærdig mod ham, men
endnu ingenlunde godhjertet og velgjørende.

   Sørg først at lindre din Næstes meest trykkende Nød. Da
vil der være en sød Duft af din Overflod om Du har nogen,
en liflig Smag ved din Nødtørftighed!

   Lad først Andres Fortjenester vederfares Retfærdighed, og fryd
dig bagefter ved de Egenskaber, der virkelig pryde dig selv.
Hvad Andre have nødig, hvad Andre ei kunne undvære, det
maa du stræbe at skaffe dem; først da kan du gjøre dig tilgode
med det mindre Nødvendige.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE