HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

CARL MUNCH
AMORS BILLED
DEN NORSKE MARSEILLANER
SYTTENDE MAIS-SANG
1834.

VED DE LANDFLYGTIGE POLAKKER,
OBERST DUMARSKYS OG LIEUTENANT JANKOWSKYS AFREISE FRA
NORGE TIL SPANIEN

VED PRESSEFRIHEDENS DØD (1799)
DEN GRAA KAPPE

Herunder
lagdes Støvet, som i 79 Aar
var forenet med
CHARLOTTE AMALIE FINCKENHAGENS
herlige Sjel.
VED BORGERFESTEN I EIDSVOLD
29DE SEPTEMBER
HELGØ
(REISESKIZZE)
ODE TIL NAPOLEON BUONAPARTE
(AF LORD BYRON)
EUGENIA-STIFTELSENS PLEIEBØRN
TIL STIFTERINDEN FRU MARIA SCHANDORFF PAA HENDES
FØDSELSDAG DEN 22DE JANUAR 1835.

BRITTEN DERWENT CONWAYS (SIR INGLIS') I DET ENGELSKE
OVERSATTE
"NORSKE KJÆRLIGHEDSSANG"
FRIHEDSSANG DEN 17DE MAJ
ROMANCE
EFTER SKOTTEN DERWENT CONWAYS UDSAGN
OVERSAT FRA "HØINORSKT"

TIL SYLVAN
(EN BOTANIKER)
GODMORGEN
(TIL EN BOTANISK VEN)
HUUSLIG FRED
(EFTER COLERIDGE)
DEN FORTVIVLENDE YNGLING
POLENS FRIHED
(FRA SVENSKT)
TIL EN MUMIE
(FRA MONTHLY MAG.)
SANG
(BESTEMT TIL AFSYNGELSE VED H. M. KONGENS OVERFART OVER VORMEN
OCTBR. 1835.)

MEDECINERENS TROESBEKJENDELSE
NORSK KRIGSSANG
MORGENSANG
(EFTER DET ENGELSKE)
NATIONALPALLADSET
ET GAMMELNORSKT HERRESÆDE
MEDECINERENS KJÆRESTE
SANG
(VED DET MEDECINSKE ØVELSESSELSKABS LAG 12TE DECBR. 1835)

HJERTEFREDEN
(JOH. 2 C. 1 V.)
FORSTÆDERNES KLAGESANG OVER
KRISTIANIA
DEN FANGNE BONDE PAA AGERSHUUS
SALOM. PRÆD.
(12 K. 1 V.)
EN GAMMEL HOTTENTOT TEGNET EFTER
NATUREN
BARNETS AASYN
(MED EN MAANEDSROSE TIL EN MODER)
VED SIEYES' DØD

GREGERS FOUGNER LUNDH
(PROFESSOR VED NORGES UNIVERSITET)
ROUGET DE L'ISLE,
MARSEILLAISENS DIGTER. DØD I JUNI 1836.
AF OLA GRAAGUTS NYE VISE OM OLA HØI-
LAND MED MERE
DE NORSKE MUSKETERER
DEN GAMLE MAND
(AF DEN SKOTSKE FOLKEDIGTER "ROBERT BURNS")
MARY MORISON
(AF DEN SKOTSKE FOLKEDIGTER ROBERT BURNS)
HØILAND-MARY
(AF ROBERT BURNS)
INSCRIPTION
GAMLE DAGE
(AF BURNS)
EN AF BYRONS HEBRÆISKE SANGE
NORGE TIL AFSKEDIGET STATSRAAD
COLLETT
STATSBORGEREN TIL COLLETT
EN PARALLEL
(VARIATION PAA VERSET I NO. 11 OM STATSBORGEREN)
VED LIEUTENANT CARL FREDERIK BUSCH'S
DØD
PIGEN PAA ANATOMIKAMMERET
TIL HERMAN FOSS!
JONAS ANTON HJELM
LYKKEJÆGEREN
(EFTER DET SVENSKE)
VED OLE LUNDS GRAV
VED PROVST FINCKENHAGENS GRAV
GAZELLEN (ANTILOPE DORCAS)
DEN NORSKE UDVANDREDE I BRASILIEN
DE HVILENDE JÆGERE
POLITISKE FABLER
(FRITBEHANDLEDE)
DEN FØRSTE SOMMERFUGL
POLITISKE FABLER
(FRITBEHANDLEDE OG ORIGINALE)
VED KAND. JUR. JUST HANSENS GRAV
POLITISKE OG ANDRE FABLER
(FRITBEHANDLEDE OG ORIGINALE)
MANDENS VREDE, LÆNGSEL OG SORG
SYTTENDE-MAI-PSALME FOR EN SKOLE-
UNGDOM
POLITISKE OG ANDRE FABLER
JÆGERSANG
POLITISKE FABLER
LØVEN SOM KONGE
GLÆDE I NATUREN
POLITISKE OG ANDRE FABLER
POLITISKE OG ANDRE FABLER
DEN ÆREFULDE FATTIGDOM
SKOTLÆNDEREN I INDIEN
POLITISKE OG ANDRE FABLER
DEN FATTIGE FADER
1 OG 0.
FABEL
(OVERSAT)


BARON HOFF-ROSENKRONE
LORD DOUGLAS'S SØRGESANG
(THE DOUGLAS TRAGEDY)
DEN FØRSTE GANG
KRISTIANIA
EPILOG TIL CAMPBELLERNE ELLER DEN HJEMKOMNE SØN
KALMUKKISK KLAGESANG VED DEN WOL-
GAISKE HORDES BORTMARSCH
OVER OTTO G. D. AUBERT
(LÆRER HOS KRONPRINDSENS BØRN. DØD I NEAPEL
29DE MARTS 1838.)

TIL EN UNG PIGE
ET REENT BLAD PAPIR
(I EN VENS STAMBOG)
"ALT ER FORFÆNGELIGT"
(EFTER BYRONS HEBREW MELODIES)
I DET GRØNNE
BANNERSANG FOR KRISTIANIA BORGER-
KORPS
TUGTHUUSQVINDEN
POESIER
NORGES FARVEL TIL OLE BULL
POESIER
KIRGISISK FOLKESANG
NORGES FJELDE
(PAA EGEBERG)
KUNSTRYTTEREN
(ALEXANDER GAUTHIER)

DE TO ELSKERINDER
DAMEN MED HARPEN
SVANERNES HØSTFLUGT
KONGENS ANKOMST
LIVETS MUSIK
LEGENDE
(VED EN CONCERT AF VIOLONCELLISTEN GEHRMANN)

HUNGERSNØDEN
ASYLBØRNENES SANG
DEN 1STE MARTS 1839,
TILEGNET DAMEFORENINGENS NÆRVÆRENDE OG TILKOMMENDE
MEDLEMMER

JÆGEREN OG LØVEN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)
BYSTEN OG RÆVEN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)
GRÆSHOPPEN OG MYREN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)
BONDEN OG ORMEN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)
SERENADE
(EFTER DET TYDSKE. MUSIK AF E. SCHMUCKERT)
SANG FOR SKYDESELSKABET "KRISTIAN
AUGUSTS VENNER"
SMUKKE SKYER
DEN NORSKE ALMUESTALSMAND
ROBERT MAJOR

TIL EN PEBERSVEND
GANGSPILVISE OM BRIGGEN "JONAS
ANTON HJELM"
1839.
ILAND OG OMBORD I ORKAN
(EFTER DET ENGELSKE)
OPSANG FOR "KRISTIANIA PAKET"
SYTTENDE MAI-VISE
TEMPEL-SKALDEN, UPPSALA-ÄRKEBISKOPPEN
JOHAN OLOF WALLIN

NY VISE
OM OLE PEDERSEN HØILANDS SIDSTE MÆRKELIGE UNDVIGELSE FRA AGERSHUUS
FÆSTNING NATTEN TIL DEN 17. SEPTEMBER 1839.

LUDVIG MARIBOE
KONGENS SKAAL I CHAMPAGNER
FIRE DRAMBITER
HAANDVÆRKEREN OG BONDEN
EVAS VUGGESANG
(AF HENR. WERGELANDS "SKABELSEN, MENNESKET
OG MESSIAS")

ADAMS SEJERSANG OVER LØVEN
MODEREN
HVOR OFTE SKAL GUD TAKKES?
AFTENBØN
MORGENSANG
BARNEPRÆKEN
HELLIGTREKONGERS LEGENDE
DE HELLIG TRE KONGERS REISE
VUGGEVISE
OM SOMMEREN SKAL VI SYNGE:
FATTIGMAND
GODNAT
FURUTRÆET
FURUTRÆETS DRØM
BARNE-NYTAARSØNSKER
VINTERSANG
SANKT JODOKS BRØD
HALMSTRAAET, KULLET OG BØNNEN PAA REISE
BELSAZAR
KATTENS OG MUSENS HUUSHOLDNING
JÆTERGUTTEN
FORSKRÆKKELIG HISTORIE OM HANEN OG HØNEN
AMMENS UHR
DET FROMME FAAR
SMAAFUGLENE PAA JULENEGET
VEIRHANEN OG MAALTROSTEN
BEINAELVEN
(PAA DRAMMENSBROEN, 23DE FEBRUAR 1840)
SVÆRDET I VORE DAGE
(EFTER RIDDERSTAD I STOCKHOLMS LÄNS TIDNING)
STATIONERNE
OLAVUS KYNSBERG
ÆGGEDOSISVISE
17DE MAI 1840.
HANS ØVERGAARD
NATIONALREPRÆSENTANT, KAPITAIN. ( 17. MAI 1840.)
"VORD LYS"!
CANTATE AF HENRIK WERGELAND
VED HØJTIDELIGHEDEN I VOR FRELSERS KIRKE I KRISTIANIA, 24. JUNI 1840,
I ANLEDNINC AF BOGTRYKKERKUNSTENS OPFINDELSE

FOR H. M. KONGEN
FOR FÆDRELANDET
FOR DEN NORSKE LITERATUR
FOR TRYKKEFRIHEDEN
KYSSET
SVØBEN
VELGAAENDE AF TØNSBERG
TIL DEN, BUKETTEN KOM FRA
EGEBLADENE
DEN SVENSKE SKJALD RIDDERSTAD
TIL SIT SVÆRD
OKTOBERVERS
VASKERKONEN
FATTIGMANDS FREIDIGHED
(EFTER DET SVENSKE)
EXAMEN I RELIGION
HISTORIE
NORGES KONGER
JORDBESKRIVELSE (GEOGRAFI)
REGNING
SPROGLÆRE
NATURHISTORIE
FORSTANDSØVELSER
MENIGMANDS JULEØNSKE FOR KONGEN
VINTERVISE FOR TJØMINGERNE
EFTER TIDENS LEILIGHED
ASYLBØRNENES SANG, IDAG HDS. K. H. KRON-
PRINDSESSENS FØDSELSDAG
MIG SELV
VALGET

GEORGE FREDERIK VON KROGH
ASYLBØRNENES SANG TIL H. K. H. ARVE-
PRINDS CARL LUDVIG EUGEN,
PAA HANS FØDSELSDAG DEN 3DIE MAI 1841.
FLITTIGHED
STEINBRYTERVISEN
MIN FØDSELSDAG
OMEN ACCIPIO
ASYLBØRNENES SANG TIL SIN VELGJØRER,
GENERALMAJOR BIRCH,
PAA SKJÆRSOMMERDAGEN 1841.
MIN VIVS HJEMKOMST
DØDNINGSKALLEN
(SUJET FOR VERSEMAGERE. VOR FRELSERS KIRKEGAARD,
SOMMEREN 1841.)

GID JEG VAR EN FUGL!
SKILDVAGT-NYN
ALLEMANDS-VIISDOM
SMED-VISE
(EFTER DET SVENSKE)
MIN HUSTRU
SVALEN
ET SKJÆRSOMMERMORGENS-EVENTYR FOR MØDRE,
SOM HAVE MISTET BØRN
MIN SØSTER AUGUSTA PAA JELSØ FORTALT

VED BANKKASSERER PEDER ØVERGAARDS
GRAV,
DEN 27DE OKTOBER 1841.
SUJETTER FOR VERSEMAGERE
SPØRGSMAAL OG SVAR
TEL DEN VENAST GJENTE I HALLINGDAL
DEVEGGE-HODNE
THOR HALLINGS AA HO BERGITS ATTEKOMST
FRAA KRISTIAN
HALLINGVISE OM BYMODERNE
VALDRISEN PO HEIMVÆGEN
RAGNE HALLINGGJENTES VISE
ÆVANTYR OM RINGERIKJI
TIL DEN SMUKKESTE PIGE I HALLINGDALEN
DEVEGGE-HORNET
THOR HALLINGS OG BERGITTES TILBAGE-
KOMST FRA KRISTIANIA
VALDERSEN PAA HJEMVEJEN
RAGNE HALLINGPIGES VISE
EVENTYR OM RINGERIGE
BØRNESANGE
HYTTEN
EN JAGTHISTORIE
SUJETTER FOR VERSEMAGERE