HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.89  
PIGEN PAA ANATOMIKAMMERET

           -- -- J
o det er Hende! O lys hid!
                      Og slip ei Kniven end paaglid
                 i denne Armes Hjerte!
           O, der er rædsom Vittighed
           i Lampens Blik, som stirrer ned
                 paa denne døde Smerte.


           Saa kold dengang den aanded saae
           den stolte Verden jo derpaa?
                 Og frække Øine skar
           det Slør igjennem tidligt, som
           den stakkels Piges Fattigdom
                 af gyldne Drømme bar.           Som Blomst i Isen frosset ind
           jeg seer et Træk paa denne Kind,
                 som vel jeg bør at kjende.
           Thi Fryden i min Barndomsleeg
           før altfor høit min Skulder steeg
                  -- o var den ikke Hende.           Tvertsover boed' Hun for os,
           i Armod født som i sit Mos
                 paa Taget Stedmorsblommen.
           Fornemme Folk kun fatted svært,
           at Blod saa fagert og saa skjært
                 af Fattigfolk var kommen.           Ak, mangt sligt Aasyn dog jeg saae
           som Maanedsrosens Pragt forgaae,
                 som Sommerfuglestøvet!
           Dem Skjebnens Haand for haardt vel tog
           og Syndens Spor dem overjog
                 som Sneglens Sliim paa Løvet.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE