HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ALLEMANDS-VIISDOM

           Kjedsomhed
er en Pine saa leed,
           som nogen der i Rhabarbara beed.
           Gavnvirke er ypperste Medecin.
           Tidsfordriv er kun Sukker paa hiin.


           At glo paa Alting og Intet see,
                 ad Alting flire,
                 sværme og svire,
           Tyveri, Sladder og Løgn
           er Ladhans'es Arbeide i et Døgn.

d.I,b.2,s.356  

           Det er en usel Ovn, som ei kan bIive heed.
                      Det er en usel Mand, som ei kan blive vred.
           Men Ilden vogter du, naar Ovnen hedes;
           hvi da ei Vredens Ild, naar, Mand, du vredes?
           og Tungen naar du er i Harme?
           thi ingen Gnist kan volde en større Skadevarme.           Sjelekraft er et haardført Træ,
           elsker ei Solskin, agter ei Læ.
           Sevjen skyder fra Roden op,
           naar Stormen bryder i højen Top.
           I Snoen snoer sig hver Green saa stærk;
           da synger hver Kvist som et Sejerværk.           Varer Jubel længe, bliver den til Skrig.
           Hvis du hos Glæden dvæler, dens Værd er tabt for dig.
           Hvo vied den en Dag, har vist at vente
           en træg og sorgfuld Kvel i Rente.           Hvo ei arbeide vil, ei heller bør at æde.
           Arbeider Løn er værd; Han spiser kun med Glæde.
           Thi Arbeid volder Hunger, og Hunger, veed du nok,
           er baade bedste Læge og allerbedste Kok.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE