HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


Ovenstaaende Sang af den skotske Folkedigter Burns egner sig, efter vor
Mening, efter sit Indhold fortrinlig til at blive en Folkevise hos os. Da man er
i Besiddelse af en udsat Melodie til den, men hvis Udgivelse igjennem Steen-
trykket fordrer ikke saa ringe Udlæg, foreslaaer Oversætteren, at De, der ville
fremme Udgivelsen, tegne sig i dette Blads Expedition for et selvbestemt Bidrag
dertil, hvorefter de, i Forhold til dette, ville erholde Exemplarer.

SKOTLÆNDEREN I INDIEN
Mel. Alice Gray.           E
i Indiens Fagreste jeg tog,
                 o, med slig Fryd til Barm
           som vissen Blomst derhjemmefra,
                 om noksaa bleg og arm.
           Ja selv et Græs -- det nikked dog
                 med Minder hjemmefra.


           Fremmed Øre ei kan høre,
fremmed Blik ei see min Vei.           Jeg kyssed visne Rose til
                 dens Livsblod atter flød,
           og med de Smiil derhjemmefra
                 dens Kinder overgjød,
           til i Violens Blaa et Glimt
                 af Hjemmets Luft frembrød.           Fremmed Øre & c.

d.I,b.2,s.137  

           Selv Himlen her, selv Luft og Sol
                            jeg kjender ei igjen.
           Som Stjernerne derhjemme, o!
                 saa mildt ei lyser den.
           Der mild er Solen, Natten sval
                 og Stjernen kjendt -- hvereen.           Fremmed Øre & c.           I Annandales Hyben rød
                 er skjære Bleghed malt.
           Men Blyhed i en Qvindes Sjel
                 er sødest dog af Alt.
           Og Bruden staaer i Annandale
                 med skjære Hybenkrands.           Fremmed Øre & c.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE