HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


TUGTHUUSQVINDENFattigfolksbarn.

           H
vor skamløst, at et Huus saa lavt
           fra gammel Tid har sig begravt
                 i sligt et prægtigt Stræde!
           Dog sad i det saa fagert Barn
           liig Sommerfugl i Vraaens Skarn
                 i Spindlens skidne Klæde.


           Hver Aften -- det var gammel Sæd --
           løb Gadens Børn til Leeg afsted,
                 kun ei den stakkels Pige.
           Thi gik hun barbeent ei? og alt
           det blevet var de Smaa fortalt,
                 at Ligt skal søge Lige.

d.I,b.2,s.175  

           Paa Dynge Sand ved Hyttens Væg
                      hun eensom sad. De Andres Leeg
                 vel maa den Arme krænke.
           Den Graad, som røg i Sandet tidt,
           beviste, at det ei var frit,
                 hun var begyndt at tænke.           Hun fandt, at hele den Foragt
           kun skrev sig fra den usle Dragt;
                 og hun sin Armod haded.
           Et Nag i Hjertet Malurt gjød,
           det Brød, hun før med Glæde nød,
                 hun nu i Taarer baded.           Men Ingen vidste, hvad var hændt,
           før over Øiet alt var spændt
                 en fremmed Sky af Smerte,
           før Læben skjalv med Strengens Fart,
           og før en Aand af tvivlsom Art
                 alt sad i Barnets Hjerte.           Just naar hun fik et venligt Ord,
           henunder solbrændt Kind der foer
                 en dunkel Rødmes Bølge.
           Den var kun den betændte Rand
           af Saaret, som i Smertesbrand
                 hun i sit Bryst maa dølge.           Hun ligned, skjønt ei mindre skjøn,
           ei længer Magdalenas Bøn
                 og Ruths ydmyge Tanke,
           da hun til rige Frændes Vang
           troskyldig gik den tunge Gang,
                 for spildte Ax at sanke.

d.I,b.2,s.176  

           For venligt Ord, for naadigt Klap,
                      som Handske fiin paa Kinden slap,
                 vil Barnet meer ei takke.
           Hun blusser kun, somom hun veed,
           at det kun var Hovmodighed,
                 der legte med sin Nakke.           Den store Synd var alt begaaet,
           at lade Barnet faae forstaaet,
                 hvor Rige Armod hade.
           I hendes Øjne meer ei gjaldt
           det Plag, hun bar af Pjalt i Pjalt
                 for Væv af Rosenblade.           Ak, alt i Barnekinden rød
           et Helvede har tændt sin Glød!
                 I bittre Taare trillet
           var Uskyldskronens Perle ned.
           Ve Stolthed, om din onde Sæd
                 du vidste og har villet!           H
a, hvor raskt de Væve gaae,
           ha, hvor tungt de Bomme slaae!
                 hvor de Vævske'r larme!
           Ak, hvi hænger Svøben hos?
           Stærk jo gaaer som hviden Fos
                 Rad af Pigearme?


           Standsed En, Gud naade da!
           Svøben fløj da til og fra
                 stakkels Piges Skulder.
           Se ei til! Ei Blik af Ynk!
           Døver alle hendes Klynk
                 med fordobblet Bulder!

d.I,b.2,s.177  

           O, der standser en, paastand
                      svinger strenge Opsynsmand
                 tunge Tougetvinde.
           Ynk ei Offret, thi hun er
           jo som Allesammen her
                 kun en Tugthuusqvinde.           Tugthuusqvind -- o Navn hvor fælt!
           Ord, af Skjændsel kun besjelt!
                 Du maa bedre finde.
           Vist i Herrens egen Mund
           heder som de Alle, hun
                 blot en Synderinde.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE