HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


NORGES FARVEL TIL OLE BULL

           F
arvel, min stolte Søn! Farvel!
           Følg Kaldet i din dyre Sjel!


           Før bandt til mine Skjær jeg let
           den vilde Pelikan end det.           Før standsede jeg Havets Gang
           og Stormens Flugt end Skjaldens Trang.           Drag hen, min Søn! Den samme Lyst
           har rørt sig i din Moders Bryst.

d.I,b.2,s.198  

           Jeg ogsaa digtet har engang.
                      Heimskringlas Liv det er min Sang.           Jeg skrev min egen Epopee.
           Hver Helt var deri en Idee.           Jeg skrev med Evighedens Skrivt:
           med Kongers Daad og Mænds Bedrivt.           Se, ved mit Hjerte gyldenblaa
           den store Havets Harpe laa!           Paa den fik sjelfuld Tanke, før
           kun navnløs, Navn . . Hør "Frithiof!" hør!           Hør, længe fra dens Strenge skjalv
           Lyd af dit Navn, Sjøkonning Alf!           Min Harald er et Heltedigt.
           Hvo maler Verden et saa rigt?           Saa skjøn en Fantasi har knapt
           en Skjald som blonde Gyda skabt.           Alnorden bævte for de Ord
           jeg grov i røden Hafursfjord.           Et herligt høit Haleluja
           var Sigurds Fart til Jorsala.           I haarde Birkebeengeled
           jeg fantaseerte Noder ned.           Ved Fimbureid hvor lød de vildt!
           Paa Hvitingsø hvor fredsomt mildt!

d.I,b.2,s.199  

           Ved Holmengraa din Guerriera,
                      i Nidaros din Preghiera.           Se Hakon i hans Kongesal!
           Hvor majestætiskt et Final!           Nu er der visseligen i
           min Sjel meer Kløgt end Poesi.           Dog flød endnu i fyrig Stund
           en Frihedshymne af min Mund.           Jeg ligner egen Mark, som den
           nu ligger der høstblegnet hen.           Som sparsom fattig Pige, lagt
           min Dal har hen sin Høitidsdragt.           Dog vil jeg gjennemleve hver,
           om ei en Blomst til Dig der er.           Til dig, min Søn! min Søn, som gav
           mig større Glands end Konnings Grav.           O, vant til Sønners Verdensry,
           mit Øie funkler op paany.           Hvor arm jeg er, man dog Demant
           meer dyr end Glædesblik ei fandt.           Ak, er der i den Glands ei Glød?
           Bli'er dig for koldt din Moders Skjød?           Nei, flyv! udbred din Moders Navn!
           Din Hæder trøster da mit Savn.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE