HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SANG
(BESTEMT TIL AFSYNGELSE VED H. M. KONGENS OVERFART OVER VORMEN
OCTBR. 1835.)           V
elkommen hid! -- Ak, at det Ord
           er et Farvel fra Norge!
           Men, Drot, en Kjærlighed som vor
           naaer og til Mælarns Borge.
           I Bøn, o Konge, for dit Held,
           den stiger over Sjø og Fjeld.
           Om Folket klager: Drot, Farvel,
           -- Du skilles ei fra Norge.
d.I,b.2,s.42  

           Derover vaager jo din Sjel
                      saa trofast som en Stjerne.
           Og Straalen fra dit Øie vel
           vi øine fra det Fjerne.
           Men har Du følt, at bedst det er,
           at være den, man elsker, nær,
           da kom igjen du Konge kjær!
           Vi see dig jo saa gjerne.           Til da dig vogte Himmelen!
           Naar Egen atter skyder,
           en Borgerkrands til dig igjen
           dit Folk med Længsel bryder.
           Da lytte vi paa Vormens Strand,
           og speide i det dybe Vand,
           som nu, o elskte Carl Johan,
           bort med dit Billed flyder.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE