HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.238  
SERENADE
(EFTER DET TYDSKE. MUSIK AF E. SCHMUCKERT)           S
agte, Luth, som Aftnens Vinde
                            hviskende i Lindens Top!
           Sagte, at min Elskerinde
                 ei inat du vækker op.
           Let paa dine Toners Strømme
                 flyde Slumrens Trylleri!
           I det skjønne Liv idrømme
                 hører hun min Melodi.


           Naar Zefirer Tonen føre
                 gjennem hendes Vindu tyst,
           vil min Elskerinde høre,
                 hvor det klinger i mit Bryst,
           hvorfor Harpens Strenge løde
                 stormende af Skjaldens Fryd,
           hvis han lytted, naar de døde
                 hen i stille Vemods Lyd.           Da en Gud idrømme leder
                 salig mig til Hendes Bryst,
           og hun hører Elskovs Eder,
                 og hun føler Elskovs Lyst.
           Og naar Kinden rosensprænges
                 af det første Gry, som randt,
           drømmende min Elskte længes
                 efter, at det Alt var sandt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE