HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.54  
HJERTEFREDEN
(JOH. 2 C. 1 V.)           S
jæl! og dig en Bryllupsfest
                      er beredt, hvor Christ er Gjæst!
           Sjæl! om Freden du kan vinde,
           bedre lever du da inde
                 i dit Hjertes stille Ro
                 end de elskovsfulde To:
           Mandestøv med Støv af Qvinde.


           Sjæl! og dig en Bryllupsfest
           er beredt, hvor Christ er Gjæst.
           Freden -- ak, hvo er saa fager!
           Verden efter hende jager, --
                 kjøbe vil for Guld og Synd
                 blot et Smiil; men før fra Dynd
           den til Himlen flyer og klager.           Dog til Dydens Hjerte før
           tyer hun end til Himlens Dør.
           Skjøndt Gud selv er Fredens Fader,
           dog for Dydens Skyld forlader,
                 arm og glad som Fugl paa Qvist,
                 hun sin hele Rigdom hist,
           vælger Graad for Stjernerader.           Jordens Dyd med Himlens Fred
           vies da til Salighed.
           Lav, af Leer er kun den Hytte,
           hvor de evigt Pagten knytte.
                 Dog den høie Frelsermand
                 kommer did for Smertens Vand
           om til Glædesviin at bytte.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE