HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


POLITISKE OG ANDRE FABLERLØVENS HOF

           K
ong Løve skrev en Landdag ud.
           De andre Dyr kom sammen i hans Hule.
           En Bjørn, saa raa som egen Hud,
           og altid vant sin Mening ei at skjule,
           frembrummed strax, da han indtreen:
           "hvor fæl en Lugt her hos vor Herre!
           I Møddinggrop og Rakkerkule
           kan ei see ud ei lugte værre."
          
d.I,b.2,s.133                    Og sandeligt,
           den Residenz sig ligne lod ved Sligt.
           Men Løven over denne plumpe Note
           i Stilhed to Minutter green;
           men i den tredie med sin Pote
           han brød den Tølpers Nakkebeen.
           "Fortræffligt gjort!" med Buk og Skraben
           og søde Smiil udraabte Aben,
           og talte vidt og bredt om Dunst
           af Virak og om Kongens Gunst,
           som tillod Bæsterne at snuse
           i Vellugt som i Guders Huse.
           Hans Smiger dog ei smagte; knap
           han Løvens Klo ved Flugt undslap.
           "Men du, hvad lugter du da?" blev
                 adspurgt en Ræv.
           "O eders Majestæt tilgive!" -- var
                 dens Svar --
                 "jeg Snue har."


           Moral.
           Saaledes maa med Fyrster tales.FRUGTTRÆET OG GARTNEREN

           " H
ver Frugt paa disse tunge Grene
           -- alt er for mig, for mig alene!"
           en Gartner sagde til sin Ven,
           og pegte stolt paa Træet hen,
           som bøjet under rige Grøde
           lod Toppen næsten Roden møde.
           "For dig?" gjensvared Træet stolt,
           og højere sin Rigdom holdt.
          
d.I,b.2,s.134              "Jeg skulde troe jeg Frugten bærer
           for egen Skyld, af egen Styrke.
           Jeg tænker nok jeg dig undværer.
           Du Fordeel har af mig at dyrke."


           Moral.
           Et Folk er alt foruden Drot;
           men uden Folk et Intet Kongen blot.KRUDTET

           M
ed Uforsigtighed, som selv sig straffer,
           en Mand slap Glød i Krud.
           Og voldsomt hele Massen plaffer,
           og sved ham over al hans Hud.
           Han banded rasende og bister,
           og svoer alt Krudt i Helveds Vold.
           Men ganske rolig, stil og kold
           en Dreng ham spørger: "bliv ei vred;
           men hvorfor bragte did du Gnister?"
           Den Brændte blussede derved
                 af Skam meer heed.


           Moral.
           Hvi tirre I med Kronerne
                       Nationerne?
           I selv maa jer tilskrive
           hvergang I svedne blive.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE