HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


BYSTEN OG RÆVEN
(FABEL EFTER LAFONTAINE)           E
t Æsel dømmer efter ydre Skin,
           men Ræven trænger alt til Grunden ind;
          
d.I,b.2,s.236              beskuer skarpt sin Mand fra alle Kanter,
           og seer han, Klæderne og Diamanter
           ham laaner Værdet kun, da tager han
           -- som engang en af hans Forfædre gjorde
           om Billedet af stor, henfaren Mand --
           saalunde sandt, men spottende tilorde:
           "Hvor skjøn en Pande! Øiet som en Stjerne!
           O stolte Hoved, blot du havde Hjerne!"

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE