HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.394  
TIL DEN SMUKKESTE PIGE I HALLINGDALEN

                 U
nævnt skal Hun være af mig, Hun, som skal bære Prisen,
                      saa desflere smukke Øine kunne straale i Hallingdalen, og des-
           flere fagre Kinder kunne rødme som Rosen i Solen; thi der ere
           mange saadanne fra Næs og alt til Goel.


                 Og hvor findes vel den smukke Pige, som ikke troer om sig
           selv, at hun er den smukkeste af alle, ligesom Guld imellem
           Sølv, ligesom en Birk imellem Graner, at det er umuligt, nogen
           Anden kan være meent, naar der tales saa af mig?                 Hun, jeg mener, har Øine som Markens Blaaklokker glim-
           rende i Morgenduggen, Tænder som Melk at see til, Smilehuller
           som det Indhule i et Rosenblad, og en Stemme klingende som
           naar en Guldring svæver i en Sølverskaal.                 Hendes Farve er den hvide Jøkels Rødmen i Morgenens
           Brand. Haaret bærer hun i en Krone, omflettet med røde Baand.
           Det er gyldent som et Solskin, sidt som en Dronningkaabe. Var
           jeg en liden Blomst, vilde jeg døe deri.                 Vever er hun som Bækken, rank som en eenstammet Siljevaand.
           Ligesom trillende Kugler gaaer Arbeidet under hendes flinke Haand.
           Græsstraaene ere som Staalfjedre under hendes lette Fod. Tænk
           Dig hende da i Dandsen; dands med hende, har Du Mod.                 Gjerne synger hun af et glad Hjerte, med Tryllemagt, som om
           Huldras bedste Langspil var lagt i hendes Barm. Og hun kjender
           flere Melodier end Sangdroslen, som har saa skarp Hukommelse.
           Men jeg behøvede nok flere Viser, før jeg fik hende noksom rost.

d.I,b.2,s.395  

                 Ejede jeg Guld og Sølv, skulde jeg vel give hende saa prægtig
                      en Brudekrone, som det kunde lyse af. Men, da jeg bare ejer
           Vers, hvem Anden skulde de da vel tilhøre end den smukkeste
           Pige, jeg saae i Hallingdalen?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE