HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.318  
   Aaret maa ikke gaae tilende uden at disse Blade ogsaa inde-
holde noget for de Smaa. Dette Blad er derfor især for dem --
en liden Examen, de maa bestaae før Juul, for det næste Aar
kræver større Kundskab af dem end disse faa Linjers Udenads-
læsning.


EXAMEN I RELIGION

           D
et vilde glæde mig ret at vide
           hvem sender Sneen ved Vintertide?
           -- Det er den samme og store Gud,
           som lærte Moses de hellige Bud.


           Hvem lærte Fuglen i Træets Skygge
           saa luunt et Rede med Kløgt at bygge?
           -- O det er Ham, som har sagt: jeg vil
           hver liden Spurv sende Spise til.           Hvem lærte Myren at samle Føde
           og godt at leve naar Alt er øde?
           -- Hvem anden end Gud, som giver os Raad
           i Myrens Dont og i Biens Daad?           Hvo gav det Purpur til Rosens Blade,
           og lader i Perler sig Marken bade?
           -- Den samme Gud, som i Himlen boer,
           hvor Solens straalende Rose groer.           Hvem tvinger Jorden til Korn at yde,
           og Tornebusken til Bær at skyde?
           -- Just Han, som sendte den Manna sød
           til Israels Børn i Ørknens Nød.

d.I,b.2,s.319  

           Hvo lærte Sommerfuglen derinde
                      i Puppens Skal til sin Kaabe at spinde?
           -- Det gjorde Gud, som har Ingen glemt.
           Ham Intet er lidet, Intet fornemt.           Hvem sendte Jesus at døe for Andre?
           Hvem lod Ham Vejen til Golgatha vandre?
           -- Det gjorde hans Fader, ja hans og vor.
           Den Grumhed gjorde, at mange troer.           Har Mennesket Noget, som Gud ei foragter,
           saa mægtig Han er over alle Magter?
           -- O ja! At ret vi hans Vilje har lært,
           og leve derefter, -- det er ham kjært.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE